*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių. Po balsavimo dėl sprendimo Nr. T-85 iš posėdžio išėjo J.Vaitelis ir P.Virkštis.

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-67  Dėl Pakruojo m., Pašilių kvartale esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6543/0013:45) detaliojo plano patvirtinimo  20    
 T-68  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos  20    
 T-69  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei  20    
 T-70  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo kovo mėnesio sutrumpinto darbo laiko grafiko patvirtinimo  20    
 T-71  Dėl Mindaugo Veliulio delegavimo į vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą  19    1
 T-72  Dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklose 2010–2011 m. m. patvirtinimo  20    
 T-73  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-17 patvirtintos Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo programos 32 ir 33 punktų pakeitimo  20    
 T-74  Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos patvirtinimo  20    
 T-75  Dėl Pakruojo rajono Bardiškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo  12  1  7
 T-76  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo  14    6
 T-77  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ugdymo įstaigų buhalterijos darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo pakeitimo  12  1  6
 T-78  Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  20    
 T-79  Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos patvirtinimo  19    1
 T-80  Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos 2 priedo dalinio pakeitimo  20    
 T-81  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Vietinio ūkio ir statybos skyriaus išregistravimo iš Juridinių asmenų registro  19    1
 T-82  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui“ papildymo  20    
 T-83  Dėl UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  16    4
 T-84  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T–213 patvirtintų Pakruojo rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 15.4 punkto pakeitimo  12  5  1
 T-85  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T–245 patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 6.3 punkto pakeitimo  13  6  1
 T-86  Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo  16    2
 T-87  Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  14    4
 T-88  Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo  17    1
 T-89  Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo  18    
 T-90  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  18    
 T-91  Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  11    7
 T-92  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitos patvirtinimo  18    
 T-93  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl paslaugų ir pramogų objektų statybos Pakruojo r., Pakruojo k. sodininkų bendrijoje „Šaltinėlis“, detaliojo plano atlikimo“ patikslinimo  18    
 T-94  Dėl 0,3016 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6565/0005:509), esančio Pakruojo r. sav., Jovarų k., detaliojo plano rengimo  15    3
 T-95  Dėl 0,0962 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0015:377), esančio Pakruojo r. sav., Sigutėnų k., detaliojo plano rengimo  18    
 T-96  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Pakruojo sen., Pakruojo k., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  17    1
 T-97  Dėl dolomito telkinio „Petrašiūnai II“ kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimo  16    2
 T-98  Dėl turto perėmimo  16    2
 T-99  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms  18    
 T-100  Dėl nekilnojamojo daikto ir ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn  18    
 T-101  Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo, UAB „Pakruojo  projektavimo biuras“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir įstatų pakeitimo  18    
 T-102  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijai  18    
 T-103  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  18    
 T-104  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Pakruojo kaimo bendruomenei panaudos pagrindais  18    
 T-105  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai sporto ir pramogų klubui „Senegalas“ panaudos pagrindais  17    1
 T-106  Dėl turto perėmimo  13  2  3
 T-107  Dėl papildomo susitarimo prie 2009  m. kovo 6  d. panaudos sutarties Nr. PS-2,  sudarytos tarp Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Rozalimo miestelio bendruomenės  18    
 T-108  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo  26 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ priedo pakeitimo  18    
 T-109  Dėl leidimo atlikti pastato, esančio Kapų g. 14, Rozalimo mstl., Pakruojo r. sav., rekonstrukcijos  darbus (kapitalinį remontą)  18    
 T-110  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir jų filialams“ dalinio pakeitimo  14    4
 T-111  Dėl audito įmonės UAB „Knyga visiems“ išrinkimo  18    
 T-112  Dėl Pakruojo rajono valdybos 2000 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. 22 „Dėl bendradarbiavimo su Pakruojo rajono parapijos dekanu įkuriant Pamūšio parapijinius vaikų globos namus“ pripažinimo negaliojančiu  16    2
 T-113  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m.  vasario 18 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Pakruojo rajono 2007—2013 metų  kaimo plėtros strategijos antrojo kvietimo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007—2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)“ dalinio pakeitimo  18