*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pareigybės aprašymas (2020-06-30 įsakymas Nr. AP-543)

Įgyvendinti valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją

Kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus

Derinti viešųjų užrašų ir reklamos projektus

Konsultuoti kalbos klausimais