*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-261  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro nuostatų patvirtinimo
T-262  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
T-263

 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro  pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo

T-264  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro direktoriaus pareiginės algos patvirtinimo
T-265  Dėl Alinos Jokimčienės atleidimo iš Grikpėdžių Broniaus Nainio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų
T-266  Dėl Lydijos Kasperavičienės atleidimo iš Pamūšio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų
T-267  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pareigybės aprašymų patvirtinimo
T-268  Dėl Lietuvos Respublikos Pakruojo rajono savivaldybės ir Ukrainos Korostyšivo rajono savivaldybės susitarimo dėl bendradarbiavimo tarp savivaldybių
T-269  Dėl žemės sklypo, esančio Šiaulių g. 5, Pakruojo m.,  detaliojo plano patvirtinimo
T-270  Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo
T-271  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T–245 patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 6.3 punkto pakeitimo
T-272  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T–213 patvirtintų Pakruojo rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 15.4 punkto pakeitimo
T-273  Dėl Pakruojo rajono kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų 2009 metų programos patvirtinimo
T-274  Dėl UAB „Knyga visiems“ direktorės pareigybės aprašymo patvirtinimo
T-275  Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
T-276  Dėl UAB „Knyga visiems“ valdybos rinkimo
T-277  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“  1 priedo  dalinio  pakeitimo
T-278  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo
T-279  Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos laiko apribojimo