*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 21 tarybos narių. Posėdyje nedalyvavo S. Gegieckas, P. Karvelis, I. Matvejeva, Z. Pekelis.

Vardinis balsavimas: 2012-02-23 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-32  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto programų aprašymų patvirtinimo  20    1
 T-33  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų seniūnijų veiklos programų patvirtinimo  20    1
 T-34  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo  13    7
 T-35  Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro nuostatų patvirtinimo  21    
 T-36  Dėl Pakruojo „Versmės“ pradinės mokyklos reorganizavimo  16    5
 T-37  Dėl Žeimelio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo  15  1  5
 T-38  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-295 ,,Dėl priėmimo į Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  21    
 T-39  Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti ribotos apimties patikrinimą UAB „Pakruojo šiluma“  20    1
 T-40  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-338 ,,Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 2012 metams nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo  20    1
 T-41  Dėl Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  20    1
 T-42  Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo  18    3
 T-43  Dėl 2009 m. balandžio 1 d. nuomos (Pakruojo dvaro sodyba) sutarties Nr. SA-4-09-35 papildymo ir patvirtinimo nauja redakcija  16  1  4
 T-44  Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo vandentiekis“ išrinkimo  17  3  1
 T-45  Dėl pritarimo paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2012 m. programai  20    
 T-46  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo  21    
 T-47  Dėl Pakruojo miesto bendrojo plano erdvinės plėtros koncepcijos patvirtinimo  21    
 T-48  Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo komunalininkas“ išrinkimo  17  3  1
 T-49  Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2012 metų programos patvirtinimo  21    
 T-50  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų 2012 metais numatymo  21    
 T-51  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties formos  patvirtinimo  21    
 T-52  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  20    1
 T-53  Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patikslinimo ir papildymo  20    1
 T-54  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  20    1
 T-55  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo  21    
 T-56  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  21    
 T-57  Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo  21    
 T-58  Dėl 2011 metų Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos  20    1
 T-59  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo Romo Medzvecko prašymui sumažinti darbo užmokestį  18    3
 T-60  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės prašymui sumažinti darbo užmokestį  12  2  7
 T-61  Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Virginijaus Grigonio prašymui sumažinti darbo užmokestį  15  1  5
 T-62  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo  15    6
 T-63  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimo  21    
 T-64  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų taupymo preliminarios programos patvirtinimo  19    2
 T-65  Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Pakruojo kaimo gatvei  19    2
 T-66  Dėl laikinosios komisijos sudarymo  11    1
 T-67  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  18    3