*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 22  tarybos nariai. Nedalyvavo Saulius Gegieckas, Dainius Jurgaitis, Dalė Valantinienė.

Vardinis balsavimas: 2014-03-20 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-59 Dėl Linkuvos seniūnijos Kalpokų kaimo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 22 22        
T-60 Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos nuostatų patvirtinimo 22 22        
T-61 Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo programos patvirtinimo 22 22        
T-62 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos 2013 metų veiklos ataskaitai  22 22        
T-63 Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-64 Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų  darželio direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 22 22        
T-65 Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-66 Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-67 Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 22 22        
T-68 Dėl Pakruojo rajono Klovainių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-69 Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželio direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-70 Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-71 Dėl Pakruojo rajono Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-72 Dėl  Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-73 Dėl  Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos  direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 22 22        
T-74 Dėl  Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-75 Dėl  Pakruojo rajono Degesių pagrindinės mokyklos      direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 22 22        
T-76 Dėl  Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 22 22        
T-77 Dėl  Pakruojo rajono Žeimelio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 22 22        
T-78 Dėl  Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 22 22        
T-79 Dėl  Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-80 Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2014–2015 mokslo metais nustatymo  22 22        
T-81 Dėl Pakruojo r. Degesių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo  22 22        
T-82 Dėl Pakruojo ,,Žemynos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos 22 22        
T-83 Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos 22 22        
T-84 Dėl Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos 22 20     2  
T-85 Dėl Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos 22 22        
T-86 Dėl Pakruojo rajono Lygumų vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos  22 21     1  
T-87 Dėl Pakruojo rajono Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos 22 22        
T-88 Dėl Pakruojo rajono sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  22 21   1    
T-89 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro padalinio Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ panaikinimo  22 21   1    
T-90 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus ir specialiojo transporto paslaugų kainos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  22 20   2    
T-91 Dėl mišraus amžiaus (3 – 6 metų) vaikų ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Stačiūnų mokykloje-daugiafunkciame centre  22 22        
T-92 Dėl pritarimo įgyvendinti viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro projektą „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. Vp3-3.2-am-01-v-02-011  22 13 4 5    
T-93 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Jovarų kaimo bendruomenei 22 22        
T-94 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6555/0004:62), esančio Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Kazokų k. 12, detaliojo plano patvirtinimo  22 21   1    
T-95 Dėl Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Mažeikonių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6543/0015:386) detaliojo plano patvirtinimo 22 22        
T-96 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo su viešąja įstaiga „Pakruojo būstas“ 22 22        
T-97 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitai  22 22        
T-98 Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo 22 22        
T-99 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevalstybinių organizacijų rėmimo programos patvirtinimo 22 22        
T-100 Dėl leidimo registruoti vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ buveinę Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate 22 22        
T-101

Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Lygumų bendruomenės centrui 

22 22        
T-102 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 22 21   1    
T-103 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo suderinimo“ pripažinimo netekusiu galios  21 13   8   1
T-104 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio Samariečių vaikų globos namų Naminukas įsteigimo 22 22        
T-105 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenė sveikatos biuro teikiamų mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo 21 15   6   1