*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinami projektai
1. Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas Pakruojo miesto Vilniaus gatvėje   39,350
2. Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose  82,839
3. Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklos  82,036
4. Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams 147,40721
5. Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios L. Giros g. 4, Pakruojis, tobulinimas

440,43

6. Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone 125,12869
7. Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros riekmėms 342,81489
8. Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (II etapas) 399,72341
9. Buvusios Pakruojo m. spaustuvės pastato konversija 826,785
10. Pakruojo miesto J. Basanavičiaus g. modernizavimas 468,81
11. Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas 620,090
12. Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo kultūros namų atnaujinimas 250,000
13. Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Pakruojo rajono Lygumų miestelyje 250,000
Įgyvendinti projektai
1. Kraštovaizdžio būklės gerinimas pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (I etapas) 8,47
2. Pakruojo miesto Kęstučio gatvės modernizavimas 310,09
3. Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams 743,598
4. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pakruojo miesto L. Giros gatvėje 87,68839
5. Bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų, mokymosi ir ugdymo aplinkų atnaujinimas ir plėtra Pakruojo r. savivaldybės teritorijoje 161,191
6. Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra 203,017
7. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje 250,00
8. Socialinio būsto fondo plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje 339,468
9. Linkuvos m. kompleksiškas atnaujinimas ir plėtra 701,76353
10. Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams 409,82
11. Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone  258,960
12. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje 370,06
13. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione  76,8